videoteka

Добро пожаловать!
"Dentallist.com.ua" это новый профессиональный всеукраинский каталог стоматологических клиник. Высокий уровень материалов поддерживают настоящие эксперты в области стоматологии.

Свежее на сайте

Плацебо в стоматологии

Плацебо в стоматологии

02-06-2014

Плацебопсихотерапия Данный метод является одной из разновидностей косвенного психотерапевтического влияния. Общеизвестна роль психологической настройки на опре­деленные лечебные...

Подробнее

Психотерапия, гипноз, миорелаксация в стоматологии

Психотерапия, гипноз, миорелаксация в стоматологии

25-05-2014

Психотерапия — это комплексное лечебное воздействие с помощью психических средств на психику больного, а че­рез...

Подробнее

Хірургічна анатомія обличчя

Хірургічна анатомія обличчя

17-05-2014

Обличчя (cranium faciale, s. regio facialis) межує з мозковим черепом та шиєю. Межа з мозковим...

Подробнее

Нижньощелеповий суглоб та його анатомія

Нижньощелеповий суглоб та його анатомія

10-05-2014

Голівка суглобового паростка нижньої щелепи, зчленовуючись з суглобовою ямкою та горбком скроневої кістки (fossa et...

Подробнее

Рекомендуем

Гибкие нейлоновые протезы

Гибкие нейлоновые протезы

19-04-2012

Благодаря современным научным технологиям качество протезирования и эстетичный вид протезов значительно улучшились. На сегодняшний день пациенты, нуждающиеся в протезировании, могут...

Подробнее
Милиарно – язвенный туберкулез и его проявление во рту

Милиарно – язвенный туберкулез и его проявление во рту

20-12-2013

Милиарно – язвенный туберкулез во рту развивается как вторичный процесс в результате занесения туберкулезных микобактерий из открытых инфекционных очагов –...

Подробнее

Профілактика карієсу зубів

Категория: Разное
Создано 10.02.2014

Виходячи з того, що захворювання легше попередити, ніж лікувати, запобігти ураженню зубів карієсом можна, якщо будуть виконуватись профілактичні заходи індивідуального і державного характеру.

Згідно з класифікацією ВООЗ (1972 р.) профілактика карієсу складається з трьох розділів:

 Первинна профілактика, яка включає:

а) санітарну просвіту в питаннях гігієни порожнини рота;

б) диспансерне спостереження за населенням;

в) нормалізацію харчування;

г) покращення умов праці і побуту.

 Специфічна профілактика, яка передбачає:

а) фторування питної води;

б) місцеве застосування фтористих препаратів;

в) особисту гігієну порожнини рота.

 Вторинна профілактика, яка включає.

а) ранню діагностику карієсу зубів;

б) лікування неускладненого карієсу зубів сучасними методами.

Профілактика карієсу зубів

Профілактика - це система соціальних, медичних, гігієнічних і виховних заходів, які направлені на запобігання захворювань шляхом усунення причин і умов їх виникнення і розвитку, а також на підвищення опірності організму до несприятливих факторів оточуючого природного, промислового і побутового середовища, які можуть викликати патологічні зміни.

Всі заходи по профілактиці карієсу зубів можна розділити на державні, соціальні, медичні, гігієнічні і виховні.

Державні профілактичні заходи включають заходи по охороні здоров’я матері і дитини, охороні оточуючого середовища. Реалізація державної системи заходів по охороні здоров’я населення перш за все направлена на антинатальну профілактику захворювань, на формування і розвиток здорової дитини, на підтримку здоров’я дорослої людини і є основою профілактичного напрямку охорони  здоров’я в нашій країні.

Соціальні заходи по профілактиці карієсу пов'язані з забезпеченням здорового способу життя - дотримання раціонального режиму праці, відпочинку, науково обгрунтованих норм харчування, особистої гігієни.

Гігієнічні заходи по профілактиці карієсу: гігієнічне виховання населення в питаннях стоматології, контроль за станом зовнішнього середовища і харчування. Застосування гігієнічних заходів (фторування питної води, контроль за якісним і кількісним станом їжі і води) забезпечується потреба дітей і дорослих в повноцінних факторах здоров’я організму і органів порожнини рота.

Виховні заходи по профілактиці карієсу зубів зводяться до розповсюдження знань про здоровий спосіб життя, прищеплення навичок догляду за органами порожнини рота і підтримці їх в здоровому стані. Ці завдання вирішують лікарі, середній медперсонал, вчителі і батьки.

Профілактика карієсу

Медичні заходи по профілактиці карієсу зубів направлені на розробку і застосування етіологічно і патогенетично обгрунтованих засобів і методів дії на організм і органи порожнини рота для підвищення їх стійкості до карієсу, а також на зниження карієсогенних несприятливих факторів зовнішнього середовища і порожнини рота.

1) Етіологічна (етіотропна) профілактика карієсу зубів включає в себе боротьбу з мікрофлорою порожнини рота, яка проводиться з метою зниження її кількості і зміни якісного складу, усунення продуктів життєдіяльності мікрофлори - м’якого зубного нальоту, покращення самоочищення зубів, проведення профілактичної гігієни порожнини рота.

Патогенетична профілактика направлена на підвищення резистентності організму і зубів до дії карієсогенних факторів. До них відносяться загальна і місцева фторизація і дія іншими ремінералізуючими засобами, а також біологічно активними речовинами.

Профілактика карієсу зубів проводиться на протязі всього життя людини. При роботі з вагітними повинні бути закладені основи здорових зубів майбутнього покоління. Дитячий і підлітковий вік відносяться до періоду ефективних протикаріозних заходів. Профілактичні заходи потрібно застосовувати і у дорослих.

Фторпрофілактика

Профілактика карієсу зубів

Препарати фтору є основними засобами профілактики карієсу зубів. Фториди мають виражену профілактичну дію, яка базується на підвищенні резистентності емалі до карієсогенних факторів. Фториди взаємодіють з одним із основних мінеральних компонентів зубних тканин гідроксиапатитом, в результаті чого утворюється гідроксифторапатит, більш стійкий до дії кислот. Його утворення знижує проникність емалі.

Для профілактики карієсу застосовують органічні і неорганічні сполуки фтору. Частіше використовують фторид натрію, фторид калію, фторид олова, амінофторид і фторид титану.

З метою профілактики карієсу зубів фториди використовують в декількох формах. Для масової профілактики найбільш доцільно фторування питної води, яка містить фтор в кількості, меншій 0,5 мг/л. Фторування води є екологічно найбільш вигідним, простим і доступним методом профілактики карієсу зубів. За допомогою фтораторних установок на міському водопроводі концентрацію фтору доводять до 0,8-1,2 мг/л.

Для колективної і індивідуальної профілактики карієсу рекомендується полоскання 0.1-0,2% (в перерахунку на вміст фтору) розчинами фторидів, аплікації 1-2% розчинів і гелів фтору, чистка зубів фторвміщуючими пастами, введення фторидів за допомогою електро- і фонофорезу, нанесення фтористого лаку, призначання всередину таблеток фториду натрію, вітафтору.

Підвищення стійкості зубів до карієсу шляхом ремінералізації емалі.

Стійкість зубів до карієсу визначається співвідношенням двох динамічних процесів - де-і ремінералізації, які постійно відбуваються в зубах. Ремінералізація поверхні емалі відбувається в основному мінеральними компонентами слини, залежить від її складу і властивостей, рН і багатьох інших причин. При рівновазі цих процесів емаль залишається резистентною до різних впливів. Підвищення інтенсивності процесу демінералізації або зниження активності ремінералізації порушує динамічну рівновагу і емаль втрачає мінеральні компоненти.

З метою профілактики карієсу проводять штучну ремінералізацію синтетичними сумішами, які містять необхідні речовини для відновлення і укріплення її складу.

Основними компонентами ремінералізуючих сумішей повинні бути солі кальцію, фосфати і фториди в іонізованій формі, що входять в склад гідроксифторапатиту емалі і необхідні для її відтворення або укріплення. Концентрація іонів в ремінералізуючих сумішах не повинна перевищувати 3-5%. Оскільки іони проникають в емаль в результаті повільного процесу дифузії, для процесу ремінералізації необхідний значний час, що, звичайно, потребує численних процедур. Для прискорення його може бути використаний електро- і фонофорез.

Ізоляція фісур зубів

Фісури молярів є найбільш частою локалізацією карієсу, своєрідною зоною ризику. Високоефективним методом профілактики карієсу фісур служить їх ізоляція від дії карієсогенних факторів порожнини рота. Суть методу ізоляції фісур в тому, що ці  анатомічні утворення заповнюються спеціальними пломбувальними матеріалами, що перепиняють доступ слини, мікрофлори, зубного нальоту. Використовують матеріали, що герметично закривають фісури (герметики), композиційні матеріали, що вступають в хімічний зв'язок з її стінками. Такий матеріал повинен довгочасно затримуватись в фісурах, не допускати їх крайової проникності.

Професіональна гігієна порожнини рота передбачає облік, навчання, контроль за гігієнічним станом порожнини рота, які проводяться за участю лікаря. Професіональна гігієна забезпечує високий рівень гігієни порожнини рота, постійний контроль за її станом і корекцію, включає ретельне обстеження порожнини рота, реєстрацію стану зубів, підбір предметів і засобів гігієни, навчанню користуватися ними, проведення чистки зубів сумісно і самостійно, і в подальшому корекцію її якості лікарем. Необхідно систематично видаляти зубні відкладення з недоступних поверхонь.

Професіональна гігієна - трудоємка лікарська процедура. За даними І.І. Лісовського, проведення професіональної гігієни забезпечує 58% редукції карієсу.

Дія на мікрофлору і зубний наліт

Для дії на карієсогенну мікрофлору порожнини рота і утворення зубного нальоту використовують речовини, що не допускають розвитку і розмноження мікрофлори, які володіють антимікробним і бактерицидним механізмом дії, біологічно активною речовиною (в основному фермент), що не дають змоги утворюватись зубному нальоту, допомагають його розчиненню, а також видаленню нальоту з поверхні зубів і перешкоджають його осіданню.

Маються рекомендації відносно застосування з цією метою рнкази і лізоциму. Розщеплення складних вуглеводів зв’язано з наявністю в складі нальоту великої  кількості полісахаридів. Доцільно комплексне використання, так як кожен фермент діє тільки на певні речовини в нальоті або на певну ланку реакції.

Усунення причин затримки їжі

Один із шляхів покращення самоочищення порожнини рота є зниження дії карієсогенних факторів. До них відносяться зубощелепні аномалії і деформації, каріозні порожнини, захворювання періодонту, протези в порожнині рота. Усунення ретенційних пунктів має велике значення в боротьбі з карієсогенною мікрофлорою і в профілактиці карієсу. Таким чином, своєчасна санація порожнини рота і лікування зубощелепних аномалій і захворювань пародонту відіграють важливу роль в профілактиці карієсу зубів.


загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Всеукраинский каталог стоматологических клиник Dentallist.com.ua © 2012
Все права защищены. Материалы представлены исключительно в ознакомительных целях, проконсультируйтесь с врачом. По поводу размещения рекламы пишите на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Счетчик тИЦ и PR