videoteka

Добро пожаловать!
"Dentallist.com.ua" это новый профессиональный всеукраинский каталог стоматологических клиник. Высокий уровень материалов поддерживают настоящие эксперты в области стоматологии.

Свежее на сайте

Плацебо в стоматологии

Плацебо в стоматологии

02-06-2014

Плацебопсихотерапия Данный метод является одной из разновидностей косвенного психотерапевтического влияния. Общеизвестна роль психологической настройки на опре­деленные лечебные...

Подробнее

Психотерапия, гипноз, миорелаксация в стоматологии

Психотерапия, гипноз, миорелаксация в стоматологии

25-05-2014

Психотерапия — это комплексное лечебное воздействие с помощью психических средств на психику больного, а че­рез...

Подробнее

Хірургічна анатомія обличчя

Хірургічна анатомія обличчя

17-05-2014

Обличчя (cranium faciale, s. regio facialis) межує з мозковим черепом та шиєю. Межа з мозковим...

Подробнее

Нижньощелеповий суглоб та його анатомія

Нижньощелеповий суглоб та його анатомія

10-05-2014

Голівка суглобового паростка нижньої щелепи, зчленовуючись з суглобовою ямкою та горбком скроневої кістки (fossa et...

Подробнее

Рекомендуем

Околокорневая киста

Околокорневая киста

13-06-2012

Эти кисты называют радикулярными, а возникают они впоследствии хронического периодонтита.

Подробнее
Arti-Spray – аэрозоль от Бауша (Bausch) для проверки окклюзии

Arti-Spray – аэрозоль от Бауша (Bausch) для проверки окклюзии

30-10-2013

Arti-Spray от Bausch – индикатор различной цветовой гаммы универсального назначения, применяющийся для выявления окклюзионных контактов и с целью определения качества...

Подробнее

Хірургічна анатомія обличчя

Категория: Разное
Создано 17.05.2014

Обличчя (cranium faciale, s. regio facialis) межує з мозковим черепом та шиєю. Межа з мозковим черепом проходить вздовж носо-лобного шва, супраорбітального краю лобної кістки, виличної кістки та дуги до зовнішнього слухового проходу.

Межа з шиєю проходить по нижньому краю нижньої щелепи та вздовж лінії, що з’єднує кут цієї щелепи з нижнім краєм зовнішнього слухового проходу.

Скелет лицьової частини черепа складається з парних і непарних кісток. До парних кісток належать: носові, слізні, виличні, нижні носові раковини, верхньо щелепові та піднебінні.

Хірургічна анатомія обличчя

Непарними кістками є: нижня щелепа, леміш (vomer) та під'язикова кістка. Крім того, до лицьової частини черепа належать також супраорбітальні частини лобної кістки, крилоподібні паростки й великі крила клиноподібної кістки та частини скроневої й решітчастої кісток. Кістки обличчя мають свої характерні особливості.

Носова кістка (os nasale) з'єднується верхнім зазубреним краєм з лобною кісткою, нижнім - з хрящем носа, медіальним - з носовою кісткою протилежного боку, латеральним - з лобним паростком верхньої щелепи. Обидві кістки утворюють спинку носа, а внизу обмежовують грушоподібний отвір (apertura piriformis).

На задній ввігнутій поверхні кожної кістки знаходиться sulcus ethmoidalis, в якому залягає одна з гілок n. ethmoidalis anter. Ця борозна сполучається з передньою опуклою поверхнею кістки через foramen nasale. Вздовж медіального краю задньої поверхні кожної кістки знаходяться по невеличкому гребінцю, які з'єднуються між юбою, a lamina perpendicularis ossis ethmoidalis із spina frontalis ossis frontalis.

Слізна кістка (os lacrimale) розміщується з одного боку між lamina papyracea ossis ethmoidalis et processus frontalis maxillae, з другого - між лобною кісткою, орбітальною поверхнею верхньої щелепи та носовим паростком нижньої носової раковини. Латеральною поверхнею кістка звернена до орбіти, медіальною закриває cellulae lacrimales ossis ethmoidalis.

На латеральній поверхні повздовжньо проходить sulcus lacrimalis, що разом із такою ж борозною лобного паростка верхньої щелепи обмежовує fossa sacci lacrimalis. За слізною борозною знаходиться crista lacrimalis posterior, яка внизу закінчується гачком (hamulus lacrimalis).

Вилична кістка (os zygomaticum) має 3 поверхні: щічну (facies orbitalis) з тупим горбом в передньонижньому відділі (tuber molare), орбітальну (facies orbitalis) та скронева (facies temporalis). Зі скроневою кісткою вона з'єднується через processus temporalis, з лобною і великим крилом клиноподібної кістки - через processus frontosphenoidalis, з виличним верхньої щелепи (processus zygomaticus maxillae) - трикутною поверхнею. Скроневий паросток виличної кістки разом з виличним паростком скроневої кістки утворюють виличну дугу (arcus zygomaticus). Виличну кістку пронизує такої ж назви канал (canalis zygomaticus), що починається в орбіті отвором (foramen zygomaticoorbitale), закінчується одним отвором на щічній поверхні цієї кістки (foramen zygomaticofaciale), другим - на скроневій поверхні цієї кістки (foramen zygomaticotemporale). В каналі залягає n. zygomaticus (гілка n. maxillaris). Від щічної поверхні виличної дуги починається m. zygomaticus major et minor, а також m. masseter. Перші два прикріплюються до шкіри в ділянці кута рота, останній - до tuberositas masseterica mandibulae.

Нижня носова раковина (concha nasalis inferior) обмежовує нижній носовий хід. На ній розрізняють тіло та 3 паростки. Тіло, прикріплюючись своїм верхнім краєм до латеральної стінки порожнини носа (crista conchalis maxil­lae et ossi palatini), рештою випинається в порожнині носа та відмежовує середній хід від нижнього. Всі три паростки розміщені по верхньому краю тіла раковини. Передній з них - processus lacrimalis з'єднується зі слізною кісткою, серединно розміщений - processus maxillaris з'єднується з верхньою щелепою й обмежовує частину отвору, що веде до sinus maxillae, дорзально виступаючий processus uncinatus ossis ethmidalis з'єднується з processus uncinatus ossis ethmoidalis.

Будова лицьової частини черепа

Верхня щелепа (maxilla) з'єднується з такою ж кісткою протилежного боку, з іншими кістками обличчя, а також з лобною, рішітчастою та клиноподібною, бере участь в утворенні стінок порожнини носа, орбіти, рота, підскроневої та крилопіднебінної ямок. Вона складається з тіла (corpus) та 4 паростків: лобного (processus frontalis), виличного (pr. zygomaticus), альвеолярного (рr. alveolaris) та піднебінного (pr. palatinus). У тілі знаходиться вистелений слизовою оболонкою та виповнений повітрям верхньощелеповий синус (sinus maxilaris). Тіло має 4 поверхні (підскроневу, орбітальну, передню та носову), які одночасно є і стінками синуса. Підскронева поверхня (facies infratemporalis) звернена назад й одмежована від передньої поверхні виличним паростком. Вона в своєю чергу обмежовує підскроневу й крилопіднебінну ямки. Випнута частина задньої її поверхні носить назву tuber maxillae. Саме тут спостерігаємо декілька отворів (foramina alveolar posterior), в яких затягаються для задніх зубів art. alveo­laris posterior superior (гілка art. maxillaris internae), rami alveolares superior posterior n. maxillaris. Більш медіально проходить sulcus pterygopalatinus, що за допомогою такого ж жолобка піднебінної кістки та крилоподібного паростка основної кістки перетворюється на такої ж назви канал (canalis pterygopalatinus). В останньому розміщені а. palatina dasendens, rami nasales posteriores inferiores lateralis, plexus venosus pterygoideus. Орбітальна поверхня (facies orbitalis) складає дно орбіти й відмежована від передньої поверхні підорбітальним краєм. Заднім краєм поверхні разом із великим крилом клиноподібної (основної) кістки обмежовує нижню орбітальну щілину (fissura orbitalis inferior). Залягаючи тут n. maxillaris et vasa infraorbitales сприяють тому, що орбіта сполучається з середньою черепною ямкою, з крилоподібно-піднебінною та підскроневими ямками. Від заднього краю орбітальної поверхні простягається підорбітальна борозна (sulcus infraorbitalis), що далі наперед переходить у канал. Останній закінчується отвором (foramen infraorbitale), який розміщується на передній поверхні тіла щелепи приблизно на 0,5 - 1 см нижче середини підорбітального краю.

Борозною та каналом проходять vasa et n. infraorbitalis.

Над підорбітальним отвором бере початок caput infraor­bitale m. quadratus labii superior. Нижче підорбітального отвору знаходиться собача ямка (fossa canina), де починається m. caninus (прикріплюється до кута рота під m. quadratus labii superior). Кісткова пластинка орбітальної поверхні досить тонка і легко руйнується при запальних процесах чи новоутвореннях як орбіти, так і синуса щелепи.

Медіальний край передньої поверхні тіла верхньої щелепи гострий, обмежовує вхід до порожнини носа та має вирізку (incisura nasalis). Остання внизу переходить на spina nasalis anterior. Носова поверхня тіла верхньої щелепи бере участь в утворенні латеральної стінки порожнини носа. На ній знаходиться щілина (hiatus maxillaris), частково прикрита решітчастою кісткою та нижньою раковиною. Щілина сполучає верхньощелеповий синус з середнім носовим ходом і звичайно відшукується над серединою нижньої раковини носа. Таке розташування щілини утруднює витікання гною з синуса, але сприяє поширенню сюди запального процесу з носа. Спереду від щілини розміщується слізна борозна (sulcus lacrimalis).

Лобний паросток кістки з'єднується з лобною кісткою верхнім краєм, з носовою - переднім, зі слізною - заднім. Вздовж заднього краю випинає crista lacrimalis anterior, а більш дорзально заглиблюється слізна борозна. Борозна ця разом зі слізною борозною ossis lacrimalis переходить в canalis nasolacrimalis. На середині носові поверхні паростка знаходиться crista etbmoidalis, до якої приєднується середня раковина решітчастої кістки.

Альвеолярний паросток має 8 альвеол (alveolai dentales) з залягаючими в них зубами. На зовнішній поверхні альвеол випинають juga alveolaria, а також прикріплюється спереду m. nasalis, з боків - m. buccinator.

Піднебінний паросток вздовж медіального краю носової поверхні має гребінь (crista nasalis anterior). По боках від цього гребеня знаходиться по отвору, кожний з яких веде до canalis incisivus. Останній закінчується на нижній поверхні паростка непарним отвором (foramen incisivum). Вздовж нижньої поверхні паростка є декілька борозен (sul­cus palatini), особливо чітко виявлених на задньому відділі.

Піднебінна кістка (os palatinum) складається з горизонтальної та перпендикулярної пластинок. Перша з них є частиною твердого піднебіння, друга - теж частиною латеральної стінки порожнини носа.

Горизонтальна пластинка з'єднана переднім і латеральним краями з верхньою щелепою, медіальним - з піднебінною кісткою протилежного боку.

На місці з'єднання останніх в порожнину носа виступає crista palatina, заднє закінчення якої носить назву spina nasalis posterior.

У задньо-боковому відділі нижньої поверхні горизонтальної пластинки виразно виявлений великий піднебінний отвір (foramen palatinum inajus). Більш дорзально виступає так званий пірамідальний паросток (processus pyramidalis), пронизаний декількома меншими отворами (foramina palatina minora).

Перпендикулярна пластинка піднебінної кістки прилягає латеральною поверхнею до носової поверхні верхньої щелепи, заднім краєм - до крилоподібного паростка основної кістки, медіальною поверхнею (facies maxillaris) - звернена до порожнини носа. На латеральній поверхні знаходиться sulcus pterygopalatinus. Він разом із такою ж борозною верхньої щелепи та при участі крилоподібного паростка перетворюється на згаданий вже криловидно- піднебінний канал (canalis pterygopalatinus).

На медіальній поверхні пластинки випинає вгорі crista ethmoidalis для прикріплення середньої раковини решітчастої кістки, внизу - crista conchalis для прикріплення нижньої раковини. Верхній кінець перпендикулярної пластинки на задній стороні закінчується 2 паростками. Передній паросток (processus orbitalis) з'єднується з решітчастою клиноподібною й верхньою щелепою, задній (processus sphenoidalis) - прилягає до тіла клиноподібної кістки. Між паростками утворюється incisura sphenopalatina, що прилягаючим тілом клиноподібної кістки переутворюється на сполучні з порожниною носа fooramen sphenopalatinum.

Леміш (vorner) разом із перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки утворює кісткову частину носової перегородки.

Верхній, потовщений край кістки серединною борозною розмежовується на 2 крила (alae vomeris), які прилягають до нижньої поверхні тіла клиноподібної кістки. Задній, вільний край кістки розмежовує хоани, нижній - з'єднується з crista nasalis maxillae et ossis palatini, передній - з'єднується вгорі з lamina perpendicularis, внизу - з хрящовою перегородкою носа.

Нижня щелепа (mandibula) складається з тіла та 2 гілок. Посередині передньої поверхні тіла випинає protuberantia mentalis, а по боках і донизу - tuberculum mentales. Відповідно цим утворенням на внутрішній поверхні тіла кістки помітна spina mentalis з 2 горбками. З кожного боку останніх знаходиться fossa digastrica, де прикріплюється переднє черевце nr. digastrici.

Спереду тіла, на рівні II малого корінного зуба зауважується вихідний отвір розташованого в щелепі каналу (canalis mandibularis) - foramen mentale, дорзально від нього починається linea obliqua. Вздовж внутрішньої поверхні проходить lin. mylohyoidea, а під нею - sulcus mylohyoideus.

Верхній край тіла (limbus, s. pars alveolaris) має 16 альвеол (alveoli dentales) з juga alveolaria.

Гілка щелепи (ramus mandibuiae) утворює з тілом кут (angulus), вище якого на зовнішній поверхні знаходиться tuberositas masseterica, на внутрішній - tuberositas pterygoidea.

Вище останньої розміщується foramen mandibule, що є початком згаданого вже каналу такої ж назви. Отвір прикриває lingula mandibule, від якої до останнього кутнього зуба простягається crista buccinatoria. Гілка вгорі закінчується 2 паростками, розмежованими вирізкою (incisura mandibule). До переднього, або вінцевого паростка (processus coronoideus) прикріплюється m. tempo­ralis. Задній, або суглобовий паросток (processus condyloideus), переходячи в шийку (collum), закінчується головкою (capitulum). На передній поверхні шийки знаходиться ямка (fovea pterygoidea), в якій прикріплюється m. pterygoideus externus.


загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Всеукраинский каталог стоматологических клиник Dentallist.com.ua © 2012
Все права защищены. Материалы представлены исключительно в ознакомительных целях, проконсультируйтесь с врачом. По поводу размещения рекламы пишите на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Счетчик тИЦ и PR